fundacja

Naszym głównym celem jest promowanie pszczelarstwa, znaczenia pszczół i owadów zapylających w przyrodzie oraz roślin miododajnych, właśnie dlatego prowadzimy zajęcia edukacyjne w przedszkolach oraz w szkołach.

Przykładowe cele fundacji

Uświadamianie społeczeństwu roli i znaczenia w przyrodzie pszczół, owadów zapylających i roślin miododajnych.
– Wspieranie i realizacja inicjatyw związanych z promowaniem tematyki pszczelarstwa oraz produktów pszczelich, w szczególności poprzez współpracę z instytucjami publicznymi, takimi jak szkoły i przedszkola oraz z innymi organizacjami pozarządowymi.
– Promocja i realizacja zadań związanych z apiturystyką jako zrównoważoną i innowacyjną formą oferty turystycznej.
– Kultywowanie tradycji pszczelarskiej oraz produktów pszczelich poprzez udział w lokalnych wydarzeniach kulturalno-oświatowych.
– Działanie na rzecz rozwoju pszczelarstwa. 

Fundusze

„Narodowy Instytut Wolności –  Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030″.  W ramach projektu zakupiono ulotki informacyjne, sprzęt komputerowy oraz sfinansowano stworzenie strony internetowej. 
Wartość projektu 6 000,00 zł. Kwota dofinansowania 6 000,00 zł.

„Narodowy Instytut Wolności –  Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030″.  W ramach projektu zakupiono namiot wraz z osprzętem oraz projektor multimedialny.  Dzięki pozyskanym funduszom udało się również zorganizować 2 edukacyjno – informacyjne spotkania dla dzieci i seniorów.
Wartość projektu 6 000,00 zł. Kwota dofinansowania 6 000,00 zł.

„Narodowy Instytut Wolności –  Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030″.  W ramach projektu zakupiono tablice edukacyjne, które utworzą ścieżkę edukacyjną na pasiece.  W ramach projektu zostały zorganizowane  spotkania edukacyjne z dziećmi z powiatu świebodzińskiego i zielonogórskiego.
Wartość projektu 6 000,00 zł. Kwota dofinansowania 5999,39 zł

Lokalizacja

ul. Sportowa 7
66-225 Szczaniec woj. Lubuskie

Kontakt

+48 601 682 476
kontakt@fundacjapszczelisad.pl